Handledning/Coaching

Som handledare och coach erbjuder jag pedagogiskt stöd och vägledning i kompetenshöjande syfte.
Jag hjälper till med att finna svaren på era frågeställningar samt sätta mål och sträva efter att uppnå dem.
Oftast har man svaren själv men man kan behöva ett oberoende stöd för att få tillgång till dem.

Som handledare och coach hjälper jag till med att se mönster, tankar och känslor.
Jag kan också stötta i att finna modet att utmana sig själv och sina hinder.

Jag ger handledning/coachar i form av

  • Utbildning handledning/coachning
  • Personal handledning/coachning
  • Livscoachning

Handledning/coachning kan genomföras såväl i grupp som individuellt.