Föreläsningar

Här nedan kan ni läsa lite om några av de föreläsningar som jag kan erbjuda.

Sexualitet och funktionshinder

Jag föreläser och håller seminarium om sexualitet och funktionshinder
Jag pratar och har dialog med åhörare om ungdomar och vuxnas sexualitet och ”svårigheter” när man har ett funktionshinder.
Tar upp mänskiliga rättigheter och rättigheten till sin egna sexualitet, rätten till att få hjälp att utöva sin sexualitet när man har ett funktionshinder.
Pratar om sexhjälpmedel och visar exempel på vad det kan vara och vad man kan använda för att utöva sin sexualitet om man har ett lättare eller svårare funktionshinder
 
Jag vänder mig till både tonåringar och vuxna med funktionshinder, till anhöriga och till personer som arbetar med funktionshindrade och även till personer som är allmänt intresserade av detta ämne.
 
Tar upp ämnen så som

 • Rätten till sin egna sexualitet
 • Kroppen
 • Sexuell läggning
 • Samlag
 • Sex hjälpmedel
 • Föräldrarskap med funktionsnedsättning
 • LSS, Sexualitet och funktionsnedsättningar
 • Personlig hjälp för att utöva sin seualitet - Har man rätt till det?
  - Hur långt får man gå
  - Vad har man för rätt att begära hjälp av personal

BARNS UTVECKLING

I denna föreläsning tas barns utveckling upp i olika åldrar och faser i livet och delar psykosexuella teorier.
Vad händer i de olika stadierna i livet och vad betyder ett barns utvecklingsfaser för deras utveckling och
växande framtida mognad sexuellt och som person.
Utifrån utvecklingsstadierna i livet tar jag upp vad som kan ske vid en avvikande utveckling på grund av en funktionsnedsättning.
Jag ger tips på hur man kan arbeta så att barn med funktionsnedsättningar inte får en avvikande utveckling trots sitt funktionshinder och att minska de eventuella svårigheter som kan uppstå när utvecklingen avviker.

MÖTA OCH BEMÖTA OLIKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR I SITT YRKE

I denna föreläsning lägger jag focus på hur vi tänker kring bemötande i yrket, samt vilka olika funktionsnedsättningar
och diagnoser man kan stöta på i sin yrkesroll.
 
Föreläsningen tar upp
·       Vad är bemötande?
·       Hur ser man som yrkesverksam på bemötande?
·       Vilka diagnoser och funktionsnedsättningar möter man i sitt yrke?
·       Hur bemöter och möter man personer med de diagnoser/funktionsnedsättningar de har
·       Hur tror vi någon vill bli bemött utifrån dess livssituation?
·       Diagnoskunskap

Att bemöta förälder till barn med funktionshinder

I denna föreläsning tar jag bland annat upp ” Vad är bemötande” , hur fungerar samspel mellan människor? Att bakom varje förälders agerande och beteende finns det en bakomliggande orsak som vi ofta inte känner till.
Tar upp ämnet sorg, som ofta kan förekomma hos föräldrar till barn med funktionshinder och att denna sorg kan se olika ut för olika personer och vara olika i olika livsskeenden.
 
Jag pratar utifrån att själv arbeta som socionom och den erfarenhet jag har utifrån mitt jobb och de möten jag haft med föräldrar till barn med olika diagnoser samt utifån att idag själv vara förälder till en dotter med funktionshinder som är livslångt.

Assistentens jobb – Mitt liv Mitt jobb – Assistansanvändarens liv

I denna föresläsning träffar man Anna Hallgren – assistans användare och Ulrika Tasevski – personlig assistent. Ulrika har flerårig erfarenhet som personlig assistent samt egen erfarenhet av att ha assistans i familjen. Tillsammans berättar vi om hur livet kan se ut för både assistans användaren och för assistenten. Vad behöver man tänka på när man ”arbetar ihop”?

Vad behöver assistenten tänka på när man är nära någon och hjälper och assisterar den personen dagligen. Hur bemöter man varandra? Hur gör man när assistans användaren har familj? Är man hela familjens assistent
eller hur förhåller man sig till sitt yrke? Hur arbetsleder man en assistent och hur ser livet ut när man reser??
Ulrika och Anna tar upp många olika situationer ur deras liv ihop med assistans; resor, sorg, glädje och vänskapen samt rollen mellan vara assistent och assistent användare.

No guts, No glory  -  att vara rullstolsanvändare och resa runt om i världen

I denna föreläsning berättas om hur vi reser i vår familj och vilka behov som finns när två av tre är elrullstols användare samt både mamma och dotter är beroende av andningsstöd.
Vi behöver ha natt personal till dotter med oss samt personlig assistent till mamma på dagtid.

Hur reser man – hur flyger man när man är beroende av andningstöd och har en kropp med smärta?
Hur får man ihop detta vid resande?
Hur schema lägger man assistenter?
Hur gör man så assistenten får ledig tid på resan?
Hur gör man så man känner man är ”egen familj” när man har assistent med sig på resa.

Vågar man resa när man har flera diagnoser och vissa kan bli livshotande ifall andningsmaskiner slutar fungera,
eller vad gör man när elrullstolar slutar fungera?

Hur fixar man anpassade hotell, B&B och campingplatser runt om i Sverige och världen?

Vi ger svaren på hur vi löst det och lörser det i vår familj
Vi har mångårig erfarenhet av resande med elrullstol, inhalatorer, hostmaskiner, respiratorer, läkemedel, näring drycker
och allt som kan ställa till det vid resande.....och stor erfarenhet av våga och bemästra och ge sig ut till platser som inte
är de platser som man i första hand tänker att personer i rullstol vill besöka så som Alaska i USA,  Kina, Irland och Thaliland 
men även mer rullstolsvänliga länder som Australien, USA och Kanada.

Hur gör man för att ta sig upp på Kinesiska muren med rullstol? Hur gör man för bestiga Ayers Rock när man är muskelsvag?
 
Alla svar ges vid denna föreläsning och lite till......
 
Allt handlar om våga - ”no guts no glory”

UPPDRAGSUTBILDNING

Ni är Välkomna att komma in med  förfrågning om ämne via mail info@ahallgren.com
så lägger jag upp ett förslag till utbildningspaket eller föreläsning.