Socionom - Sexualpedagog - Handledare/Coach - Föreläsare

VEM ÄR JAG?
ANNA, socionom och sexual pedagog.
Lång yrkeserfarenhet kring olika funktionshinder.
Har arbetat som habiliteringskurator, LSS handläggare, skolkurator inom särskola och grundskola med special-inriktning gentemot elever och unga med NPF och AST diagnoser. Arbetat på kollo för rörelsehindrade barn och ungdomar. Lever själv med ett rörelsehinder och är idag mamma till en dotter i skolåldern med rörelsehinder.

 
VARFÖR FINNS AH?
Under mina år då jag arbetat inom funktionshinderområdet har jag sett ett stort behov av framförallt sexualundervisning för personer med funktionshinder av olika slag samt deras föräldrar, anhöriga och även för personal som arbetar kring dessa personer. Jag såg att det fanns ett behov utav samtalsstöd, handledning föreläsningar och utbildning inom sexualitets området. Så jag tänkte – då kör vi!
Och jag startade AH Utbildning


VEM VÄNDER JAG MIG TILL?
Jag vänder mig till Er som på något sätt kommer i kontakt
med personer med funktionshinder. Du kanske jobbar som personlig assistent, som handläggare inom kommun eller försäkringskassan, inom funktionshinderområdet, inom skolans värld, eller som beslutsfattare, politiker, assistans-samordnaren, eller själv har ett funktionshinder eller är förälder eller anhörig. Eller bara har ett intresse för frågor kring funktionshinder och önskar kunskap och vidare-utbildning inom detta område.

Under min start med AH Utbildning har jag även fått för-frågningar om andra ämnen inom funktionsnedsättnings-området. Jag arbetar även med bemötande frågor, föräldrar-rollen när man har ett barn med funktionsnedsättning samt livsfrågor i allmänhet.

En sällsynt resa.

UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018
Föreläsning · 24 min

Anna Hallgren är socionom och sexualterapeut och lever med den sällsynta muskelsjukdomen nemalinmyopati. Här delar hon tillsammans med sin dotter och sin mamma Ingalill med sig av sina erfarenheter av att leva med sjukdomen. De pratar också om hur vårdens kunskap om och bemötande av personer med sällsynta diagnoser kan förbättras. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Se och hör Anna.......

När hon håller ett anförande på Women´s March i Stockholm
i Januari 2019.

Filmad av Women´s March

Hör på Anna här!

I dagarna har det varit Funka för livet-mässa på Åhaga i Borås. I Anna Hallgrens monter visar hon penisar, bröst och underliv i syntetmaterial. Hjälpmedel för att de som lever med funktionsvariation ska kunna ha ett aktivt sexliv. Lyssna Här
Foto: Niclas Odengård / SR

Kontakta mig

Anna Hallgren
0704-82 84 17
info@ahallgren.com

Dela

Dela min hemsida med dina vänner snabbt och enkelt via sociala medier och e-post.