Socionom - Sexualpedagog - Handledare/Coach - Föreläsare

VEM ÄR JAG?
ANNA, socionom och sexual pedagog.
Lång yrkeserfarenhet kring funktionshinder.
Har arbetat som habiliteringskurator, LSS handläggare, Skolkurator inom särskola och grundskola med special-inriktning gentemot elever och unga med NPF och AST diagnoser. Arbetat på kollo för rörelsehindrade barn och ungdomar. Lever själv med ett rörelsehinder och är idag mamma till en dotter i skolåldern med rörelsehinder.
 
VARFÖR FINNS AH?
Under mina år då jag arbetat inom funktionshinderområdet har jag sett ett stort behov av framförallt sexualundervisning för personer med funktionshinder av olika slag samt deras föräldrar och anhöriga och även för personal som arbetar
kring dessa personer.
Jag har också under åren då jag har arbetat inom området funktionshinder sett att det finns ett behov utav vidare utbildning både för personal anhöriga och för personer med egna funktionshinder. Samtalsstöd/handledning, utbildning och föreläsningar. Så jag tänkte – då kör vi!
Och jag startade AH.
 
VEM VÄNDER JAG MIG TILL?
Jag vänder mig till Er som på något sätt kommer i kontakt
med personer med funktionshinder. Du kanske jobbar som personlig assistent, som handläggare inom kommun eller försäkringskassan, inom funktionshinderområdet, inom skolans värld, eller som beslutsfattare, politiker, assistans-samordnare eller själv har ett funktionshinder eller är förälder eller anhörig. Eller bara har ett intresse för frågor kring funktionshinder.

Aktuellt

Kontakta mig

Anna Hallgren
0704-82 84 17
info@ahallgren.com

Dela

Dela min hemsida med dina vänner snabbt och enkelt via sociala medier och e-post.